Ngày phát hành: 2009

Số trang: 482

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Tài Chính

Chiến lược quản trị dòng tiền mặt tạo lợi nhuận

Tác giả:Nguyễn Văn Dung

Giá bán:

87,000₫

Giá bìa:

87,000₫

Số lượng:

Tiền mặt là nguồn lực cốt lõi cạnh tranh của tổ chức, nếu có tiền mặt cùng với quản trị đúng đắn và hoạt động hiệu quả và năng suất về kinh tế, công ty có thể tăng trưởng và thịnh vượng. Ngược lại, nếu không có tiền mặt, công ty sẽ gặp rất nhiều rủi ro. Các chủ doanh nghiệp, giám đốc, các cổ đông và nhiều người thường nhấn mạnh vào việc tăng doanh thu và thu nhập, báo cáo lợi nhuận, lãi cổ phần (EPS), tỉ số thị giá so lợi nhuận (P/E), việc giảm chi phí và các khái niệm liên quan tập trung vào giá trị vốn hóa của doanh nghiệp và giá cổ phiếu của nó
popup

Số lượng:

Tổng tiền: