Ngày phát hành:11/10/2018
Số trang: 238
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Tổng hợp TP.HCM

Chính sách của các vương triều Việt Nam đối với người hoa

Tác giả:Huỳnh Ngọc Đáng

Giá bán:

105,000₫

Giá bìa:

105,000₫

Số lượng:

Các vương triều Việt Nam, trải từ Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần đến triều Nguyễn, trong từng thời kỳ lịch sử nhất định, với những mức độ quan tâm và động cơ cụ thể, vương triều nào cũng chú ý xây dựng chính sách đối với người Hoa. Những nội dung chính sách đối với người Hoa trong từng thời kỳ, có lúc chỉ là những lệ bất thành văn, có lúc được triều đình văn bản hóa thành các lệ định chuyển đề và hệ thống trong các bộ hội điển, trong các văn bản luật, cả trong các chỉ dụ, bằng sắc của vua hay chỉ là các khẩu dụ của hoàng đế được sử quan và nội các ghi chép
popup

Số lượng:

Tổng tiền: