Ngày phát hành: 7/2009
Số trang: 271
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Tài chính

Chính sách ưu đãi thuế

Tác giả:Văn Bản Pháp Luật

Giá bán:

50,000₫

Giá bìa:

50,000₫

Số lượng:

Chương 1: Kiến thức cơ bản về hóa đơn trong kê khai thuế
Chương 2: Kê khai thuế xuất nhập khẩu
Chương 3 : Kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt
Chương 4: Thuế giá trị gia tăng
Chương 5 : Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp
Chương 6: Kê khai thuế thu nhập cá nhân
popup

Số lượng:

Tổng tiền: