Ngày phát hành: 09/2010
Số trang: 528
Kích thước:  14.5 x 20.5 cm
NXB: NXB Thông tin và truyền thông 

Công nghệ mạng máy tính

Tác giả:TS. Phạm Thế Quế

Giá bán:

90,000₫

Giá bìa:

90,000₫

Số lượng:

Cuốn sách gồm các nội dung chính sau:
Chương 1: Khái niệm cơ bản về mạng máy tính
Chương 2: Mô hình các hệ thống mở OSI
Chương 3: Giao thức TCP/IPv4 và TCP/IPv6, giới thiệu bộ giao thức mạng mang tính đặc trưng và được áp dụng phổ biến trên mạng Internet
Chương 4: Kỹ thuật mạng cục bộ, gồm các nội dung về các công nghệ mạng cục bộ LAN.
Chương 5: Kỹ thuật mạng diện rộng WAN, xem xét công nghệ các mạng tích hợp đa số dịch vụ băng rộng B-ISDN, chuyển tiếp khung và X.25, dịch vụ SDMS và phương thức truyền dẫn không đồng bộ ATM
popup

Số lượng:

Tổng tiền: