Ngày phát hành: 01/09/2019
Số trang: 316
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Hồng Đức

Cuộc kháng chiến chống xâm lược nguyên mông thế kỷ XIII

Tác giả:Hà Văn Tấn

Giá bán:

169,000₫

Giá bìa:

169,000₫

Số lượng:

Vào lúc Đế quốc Mông Cổ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược, mâu thuẫn giữa giai cấp phong kiến Đại Việt và nông dân còn được hòa hoãn, chưa phải đã phát triển đến mức độ gay gắt. Đứng trước cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù, giai cấp phong kiến Đại Việt đã đoàn kết được toàn dân đứng dậy kháng chiến cứu nước.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: