Ngày phát hành: 01/05/2019
Số trang: 454
Kích thước:15,5x23cm
NXB: NXB Tổng hợp TP.HCM

Cuộc nổi dậy của nhà Tây Sơn

Tác giả:George Dutton

Giá bán:

198,000₫

Giá bìa:

198,000₫

Số lượng:

Trong lịch sử Việt Nam, có lẽ cuộc nội chiến giữa nhà Nguyễn và nhà Tây Sơn là sự kiện đưa đến nhiều dị biệt nhất về mặt quan điểm hay nhận thức. Nổi bật nhất là quan điểm đưa ra cách nay hơn nửa thế kỷ, coi phong trào Tây Sơn như cuộc nổi dậy của giới nông dân bị áp bức, bóc lột, chống lại nhà Nguyễn thối nát và mang lại công bằng xã hội cho mọi tầng lớp nhân dân
popup

Số lượng:

Tổng tiền: