Ngày phát hành: Năm 2013
Số trang: 250
Kích thước: 14x20,5cm 
NXB: NXB Hồng Đức 

Dẫn dắt công cuộc thay đổi bằng cách khác

Tác giả:David M. Herold

Giá bán:

69,000₫

Giá bìa:

69,000₫

Số lượng:

Cuốn sách bao gồm các nội dung: Những hiện thức của thay đổi, Tái định khung song để thay đổi, Cái gì đang thay đổi và ở đâu? Lãnh đạo người khác qua thay đổi, Các nhà lãnh đạo không cùng lãnh đạo từ một vị trí, Động cơ thay đổi của mọi người, Năng lực thay đổi của mọi người, Sự thay đổi không diễn ra trong chân không, Kết nối các thành phần với nhau, Các nhà lãnh đạo tài ba – họ đã thành công!
popup

Số lượng:

Tổng tiền: