Dẫn luận về cái đẹp giúp bạn đọc khám phá khái niệm cái đẹp, đặt câu hỏi điều gì khiến một đối tượng là đẹp - dù trong nghệ thuật, tự nhiên hay hình dáng con người. Nó phản bác mạnh mẽ quan niệm cho rằng những phán xét về cái đẹp thuần túy là chủ quan và tương đối, hay chúng ta không học được nhiều từ phê bình và nghiên cứu

####

Ngày phát hành: 11/01/2016

Số trang: 311

Kích thước:12x20cm

NXB: NXB Hồng Đức

Dẫn luận về cái đẹp

Tác giả:Roger Vernon Scruton

Giá bán:

89,000₫

Giá bìa:

89,000₫

Số lượng:

Dẫn luận về cái đẹp giúp bạn đọc khám phá khái niệm cái đẹp, đặt câu hỏi điều gì khiến một đối tượng là đẹp - dù trong nghệ thuật, tự nhiên hay hình dáng con người. Nó phản bác mạnh mẽ quan niệm cho rằng những phán xét về cái đẹp thuần túy là chủ quan và tương đối, hay chúng ta không học được nhiều từ phê bình và nghiên cứu

####

Ngày phát hành: 11/01/2016

Số trang: 311

Kích thước:12x20cm

NXB: NXB Hồng Đức

popup

Số lượng:

Tổng tiền: