Đạo đức học Phật giáo là một bộ môn, một chủ đề còn khá mới mẻ ở đất nước Việt Nam ta. Nhận định như thế vì mãi cho đến năm 1995, cuốn sách đầu tiên về Đạo đức học Phật giáo mới được nghiên cứu và ấn hành
#### 
Ngày phát hành: 11/01/2016
Số trang: 229
Kích thước: 12x20cm
NXB: NXB Hồng Đức

Dẫn luận về đạo đức phật giáo

Tác giả: Damien Keown

Giá bán:

67,000₫

Giá bìa:

67,000₫

Số lượng:

Đạo đức học Phật giáo là một bộ môn, một chủ đề còn khá mới mẻ ở đất nước Việt Nam ta. Nhận định như thế vì mãi cho đến năm 1995, cuốn sách đầu tiên về Đạo đức học Phật giáo mới được nghiên cứu và ấn hành
#### 
Ngày phát hành: 11/01/2016
Số trang: 229
Kích thước: 12x20cm
NXB: NXB Hồng Đức
popup

Số lượng:

Tổng tiền: