Ngày phát hành: 31/12/2015
Số trang: 207
Kích thước: 12x20cm
NXB: NXB Hồng Đức

Dẫn luận về ngôn ngữ học

Tác giả:Peter Hugoe Matthews

Giá bán:

60,000₫

Giá bìa:

60,000₫

Số lượng:

Ngôn ngữ học rơi vào khoảng trống giữa nghệ thuật và khoa học, và chính ở đường biên ấy, những khám phá thú vị nhất và những vấn đề quan trọng nhất đã được tìm ra. Thay vì đi theo cách tổ chức thông thường của nhiều tác phẩm dẫn luận đương đại về chủ đề, tác giả cuốn sách Dẫn luận về ngôn ngữ học này bắt đầu với bàn luận về mục đích cổ xưa nhất, mục đích “nghệ thuật” của ngôn ngữ học, và đi tới theo trình tự thời gian cho đến những nghiên cứu mới nhất những khía cạnh “khoa học”.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: