Ngày phát hành: 11/01/2016
Số trang: 215
Kích thước:12x20cm
NXB: NXB Hồng Đức

Dẫn luận về nho giáo

Tác giả:Daniel K. Gardner

Giá bán:

62,000₫

Giá bìa:

62,000₫

Số lượng:

Cuốn sách này đặt trọng tâm vào sự hiểu biết về nền văn minh Trung Hoa thông qua Nho giáo. Xuất hiện lần đầu tiên ở thế kỷ 6 trước Công nguyên, những giáo huấn của Khổng Tử đã thống trị xã hội, nền chính trị, kinh tế và đạo đức Trung Hoa trên 26 thế kỷ qua. Là một dịch giả linh động với các văn bản cổ điển, một nhà nghiên cứu sâu sắc, Daniel K. Gardner đã cung cấp cho chúng ta một khái quát tuyệt vời về tư tưởng và hành động thực tiễn của Nho giáo.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: