Ngày phát hành: 
Số trang:
Kích thước:
NXB: NXB Tài Chính

Đầu tư nước ngoài ở TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 1991 - 2000

Tác giả:TS. Nguyễn Ngọc Thanh

Giá bán:

33,000₫

Giá bìa:

33,000₫

Số lượng:

Một vấn đề được xem có tính quy luật là đầu tư nước ngoài ( ĐTNN ) - mà nhân tố cấu thành quan trọng nhất của nó là đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI ) - đóng vai trò rất quan trọng trong tăng trưởng và phát triển kinh tế ở không ít quốc gia, đặc biệt là tại các nước đang trong quá trình phát triển và đang trong quá trình chuyển đổi kinh tế
popup

Số lượng:

Tổng tiền: