Ngày phát hành : 20/7/2013

Số trang: 266

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Kinh Tế TP.HCM

 

Đầu tư quốc tế

Tác giả: ThS. Lê Quang Huy

Giá bán:

90,000₫

Giá bìa:

90,000₫

Số lượng:

Đầu tư nước ngoài hay phạm vi rộng hơn là đầu tư quốc tế là một trong những hoạt động quan trọng của kinh tế quốc tế. Về phương diện quốc gia/khu vực/toàn cầu, đầu tư quốc tế là một trong những hoạt động quan hệ kinh tế quốc tế. Về phương diện doanh nghiệp, đầu tư quốc tế là một trong những hoạt động kinh doanh quốc tế. Ở Việt Nam hiện nay, đầu tư quốc tế là một trong những môn học chuyên ngành của ngành kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh tổng hợp. Tuy nhiên, tài liệu về môn học này còn chưa phong phú

popup

Số lượng:

Tổng tiền: