Ngày phát hành: 2016
Số trang: 172
Kích thước: 13,5x20,5cm
NXB: Lưu hành nội bộ

Đề cương ôn tập toán cao cấp ( Đại số tuyến tích và giải tích )

Tác giả:Trường Đại học kinh tế TP.HCM

Giá bán:

37,000₫

Giá bìa:

37,000₫

Số lượng:

Phần A: Đại số tuyến tính: Chương 1: Ma trận và định thức, Chương 2: Không gian vectơ, Chương 3: Hệ phương trình tuyến tính
Phần B: Giải tích: Chương 1: Giới hajn và hàm số liên tục, Chương 2: Đạo hàm và vi phân của hàm một biến, Chương 3: Hàm nhiều biến, Chương 4: Ứng dụng trong kinh tế
popup

Số lượng:

Tổng tiền: