Ngày phát hành: 2021

Số trang: 71

Kích thước: 14.5 x 10 x 0.3 cm

NXB: NXB Chính trị quốc gia

Điều Lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam

Tác giả:Nguyễn Duy Hùng

Giá bán:

9,000₫

Giá bìa:

9,000₫

Số lượng:

Điều lệ là văn bản do quốc gia hoặc tổ chức xác lập điều chỉnh các vấn đề về hoạt động của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp xác định, các quan hệ với các tổ chức, cơ quan khác và các công dân hoặc điều chỉnh hoạt động của các tổ chức khác nhau và công dân, các quyền và nghĩa vụ trong lĩnh vực quản lí nhà nước hoặc hoạt động kinh tế cụ thể.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: