Ngày phát hành: 2009

Số trang: 543

Kích thước: 14.55x20.5cm

NXB: NXB Tài Chính

Doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam trong kinh tế thị trường

Tác giả:Vũ Xuân Tiền

Giá bán:

65,000₫

Giá bìa:

65,000₫

Số lượng:

Tủ sách Nhà nước quản lý thuộc Viện Nghiên cứu và đào tạo về quản lý - Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam - tập hợp và chọn lọc một số bài trong hơn một nghìn bài viết của Luật gia Vũ Xuân Tiền cho các báo và Tạp chí trong hơn 15 năm qua và xuất bản cuốn "Doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam trong kinh tế thị trường"
popup

Số lượng:

Tổng tiền: