Ngày phát hành: 23/6/2020

Số trang: 189

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Kinh Tế Năm 2020

Doanh nghiệp Việt Nam với việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế(IFRS)

Tác giả:Lê Trần Hạnh Phương

Giá bán:

129,000₫

Giá bìa:

129,000₫

Số lượng:

Nội dung của đề tài được trình bày ở 5 chương:
Chương 1: Tổng quan nghiên cứu
Chương 2: Cơ sở lý thuyết
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và bàn luận
Chương 5: Kết luận và hàm ý
popup

Số lượng:

Tổng tiền: