Ngày phát hành: 

Số trang: 

Kích thước: 

NXB: NXB Kinh Tế TPHCM

Doanh nghiệp VN với việc áp dụng chuẩn mực BC tài chính quốc tế ( IFRS )

Tác giả:Lê Trần Hạnh Phương

Giá bán:

129,000₫

Giá bìa:

129,000₫

Số lượng:

Xu thế toàn cầu hóa cần " ngôn ngữ chung " giúp đảm bảo thông tin báo cáo tài chính minh bạch, rõ ràng, có thể so sánh trên phạm vi quốc tế, tăng tính hữu ích tạo thuận lợi cho nhà phân tích, nhà quản lý và nhà đầu tư đưa ra quyết định. Các tổ chức kế toán và chứng khoán quốc tế bắt đầu đẩy mạnh quá trình hài hòa chuẩn mực kế toán thúc đẩy vốn đầu tư, gia tăng hội nhập kinh tế giữa các quốc gia và khu vực. Tính đến ngày 25/4/2019, đã có 166 quốc gia và vùng lãnh thổ đã áp dụng IFRS cho toàn bộ hay hầu hết tổ chức trong nước có trách nhiệm công bô đại chúng bao gồm công ty niêm yết và tổ chức tài chính
popup

Số lượng:

Tổng tiền: