Ngày phát hành: Năm 2019
Số trang: 95
Kích thước:18,2x25,7cm
NXB: NXB Phụ nữ

Dọn dẹp theo phương thức Toyota

Tác giả:OJT Solutions

Giá bán:

105,000₫

Giá bìa:

105,000₫

Số lượng:

Trong quá trình miệt mài không ngừng xây dựng và trưởng thành của mình, Toyota đã luôn phải đương đầu với vô vàn thử thách. Năm 1950, công ty phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Kể từ năm 2008, công ty liên tục phải gánh chịu nhiều khó khăn đến từ hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính Lehman, đồng thời thu hồi sản phẩm trên quy mô lớn. 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: