Ngày phát hành: 22/10/2014
Số trang: 288

Kích thước: 13.5x21cm

NXB: NXB Hồng Đức

Đường đến cuộc cách mạng tâm thức

Tác giả:Dzogchen Ponlop

Giá bán:

80,000₫

Giá bìa:

80,000₫

Số lượng:

"Dzogchen Ponlop Rinpoche trình bày cốt tủy của Phật pháp trong một ngôn ngữ tươi mới và phổ cập. Với sự sáng tỏ và đáng tin cậy hiếm có, ông vạch ra viễn cảnh mới về tương lai Phật giáo, vừa đáng kinh ngạc vừa hữu ích. Đây là một thông điệp quan trọng của thời đại".
popup

Số lượng:

Tổng tiền: