Ngày phát hành: 2020

Số trang: 320

Kích thước: 14x20.5cm

NXB: NXB Tổng hợp TPHCM

Đường mây trên đất hoa

Tác giả:Hòa Thượng Hư Vân

Giá bán:

118,000₫

Giá bìa:

118,000₫

Số lượng:

“Đường mây trên đất hoa” là có thể xem là cuốn tự truyện và lời tự thuật của hòa thượng Hư Vân trong cuộc đời tu hành của mình. Hòa thượng Hư Vân là người có công lớn trong việc chấn hưng Phật giáo Trung Hoa trong những năm loạn lạc, biến động lịch sử - từ những năm 1840 khi các đế quốc xâu xé Trung Hoa đến sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời (1949). Suốt cuộc đời hành đạo mình, hòa thượng Hư Vân đã luôn khiêm tốn, nhẫn nhục, chịu đựng mọi sự bất hạnh không một lời than vãm. Cuộc đời của ngài là cả một công phu với những cố gắng phi thường, chứng đắc hoàn toàn dựa vào những nỗ lực cá nhân.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: