Ngày phát hành:  29/11/2017

Số trang: 339

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Văn Hoá - Văn Nghệ

Gia Định Báo - Tờ báo Việt ngữ đầu tiên

Tác giả:Nhiều tác giả

Giá bán:

105,000₫

Giá bìa:

105,000₫

Số lượng:

Gia Định Báo - một hiện tượng văn hóa, văn học và ngôn ngữ bằng chữ Quốc ngữ đầu tiên. Nếu di sản văn hóa vật thể của Pháp (tạm gọi thế) như đường hỏa xa xuyên Việt đến nay còn khả dụng,
popup

Số lượng:

Tổng tiền: