Ngày phát hành: 15/07/2004
Số trang: 360
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Lý luận chính trị

Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Châu Âu

Tác giả:PGS.TS. Vũ Chí Lộc

Giá bán:

45,000₫

Giá bìa:

45,000₫

Số lượng:

Trong công cuộc đẩy mạnh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng hóa là chìa khóa vô cùng quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Có thể khẳng định rằng, không có nước nào trên thế giới trở thành nước có thu nhập cao mà không có xuất khẩu.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: