Ngày phát hành: 19/08/2017
Số trang: 386
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Hồng Đức - Hội luật gia VN

Giáo trình Bầu cử trong nhà nước pháp quyền ( TB lần 1, có sửa đổi và bổ sung )

Tác giả:Trường ĐH Luật TP.HCM

Giá bán:

73,000₫

Giá bìa:

73,000₫

Số lượng:

Nội dung cơ bản của giáo trình bao gồm: Những vấn đề lý luận về bầu cử; vai trò của bầu cử trong nhà nước pháp quyền; mối quan hệ giữa các đảng phái chính trị với bầu cử và các hệ thống bầu cử điển hình trên thế giới; chế độ bầu cử Việt Nam từ năm 1945 đến nay; đổi mới chế độ bầu cử Việt Nam trong điều kiện phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và trong xu thế hội nhập quốc tế
popup

Số lượng:

Tổng tiền: