Ngày phát hành: Quý I/ 2018
Số trang: 468
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Đại học kinh tế quốc dân

Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Tác giả:PGS.TS. Hàn Viết Thuận

Giá bán:

83,000₫

Giá bìa:

83,000₫

Số lượng:

Chương 1: Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Chương 2: Kỹ thuật thiết kế giải thuật, Chương 3: Cấu trúc dữ liệu mảng, Chương 4: Cấu trúc dữ liệu kiểu danh sách, Chương 5: Danh sách liên kết (Linked list), Chương 6: Cấu trúc cây (Tree), Chương 7: Cấu trúc dữ liệu kiểu đô thị (Graph), Chương 8: Sắp sếp – Sorting, Chương 9: Tìm kiếm – searching,Chương 10: Mô hình xử lý ngoài
popup

Số lượng:

Tổng tiền: