Ngày phát hành: 25/07/2014
Số trang: 493
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Hồng Đức

Giáo trình công pháp quốc tế Quyển 2

Tác giả:Trường ĐH Luật TP.HCM

Giá bán:

89,000₫

Giá bìa:

89,000₫

Số lượng:

Nội dung của Giáo trình Công pháp quốc tế bao gồm: lý luận chung về luật quốc tế, nguồn của luật quốc tế, chủ thể của luật quốc tế, lãnh thổ và biên giới quốc gia, luật biển quốc tế, dân cư trong luật quốc tế, luật ngoại giao và lãnh sự (Quyển 1), luật về các tổ chức quốc tể liên chính phủ, luật quốc tế về quyền con người, luật hình sự quốc tế, luật môi trường quốc tế, luật kinh tế quốc tế, giải quyết tranh chấp trong luật quốc tế, trách nhiệm pháp lý quốc tế (Quyển 2).
popup

Số lượng:

Tổng tiền: