Ngày phát hành: Quý III/2011

Số trang: 327

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Đại học kinh tế quốc dân

Giáo trình dân số và phát triển

Tác giả:PGS.TS Nguyễn Nam Phương

Giá bán:

72,000₫

Giá bìa:

72,000₫

Số lượng:

Giáo trình Dân số và Phát triển do . Nguyễn Nam Phương (chủ biên) có kết cấu gồm 9 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu, gồm có: Chương 1 - Tổng quan về mối quan hệ giữa dân số và phát triển, Chương 2 - Quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số, Chương 3 - Biến động tự nhiên dân số, Chương 4 - Di dân và đô thị hóa

popup

Số lượng:

Tổng tiền: