Ngày phát hành: Năm 2012

Số trang: 236

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Phương Đông

Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp

Tác giả:PGS.TS Võ Văn Nhị

Giá bán:

100,000₫

Giá bìa:

100,000₫

Số lượng:

Kế toán Hành chính Sự nghiệp là một môn học thuộc chương trình đào tạo của chuyên ngành Kế toán, và trong thời gian tới là môn học chủ đạo trong chương trình đào tạo của chuyên ngành Kế toán Công. Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu giảng dạy môn học Kế toàn Hành chính Sự nghiệp, Bộ môn Kế toán Công biên soạn quyển Kế toán Hành chính Sự nghiệp. Quyển sách trình bày đầy đủ nội dung và phương pháp, thu thập và xử lý thông tin liên quan đến tất cả các hoạt động kinh tế, tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp, để qua đó tạo ra và cung cấp được các thông tin qua hệ thống báo cáo tài chính cho các đối tượng sử dụng trong nền kinh tế.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: