Ngày phát hành: 12/2010

Số trang: 184

Kích thước: 14.5x20.5 cm

NXB: ĐH Kinh Tế Quốc Dân

Giáo trình kế toán máy

Tác giả:Trần Thị Song Minh

Giá bán:

25,000₫

Giá bìa:

25,000₫

Số lượng:

Để có thể cạnh tranh được, các tổ chức doanh nghiệp đều phụ thuộc vào các hệ thống thông tin của chúng. Bên cạnh các máy móc thiết bị hữu hình, thông tin được đánh giá như một nguồn tài nguyên quan trọng nhất. Thông tin, đó là dữ liệu có ích được tổ chức theo một cách, sao cho trên cơ sở đó có thể ra được những quyết định đúng đắn. Nó có giá trị về mặt kinh tế ở mức độ: làm cơ sở cho quá trình ra các quyết định phân phối, điều hòa các nguồn lực, trợ giúp cho doanh nghiệp trong việc thực hiện mục đích kinh doanh của mình. Hệ thống các thông tin sử dụng làm cơ sở ra quyết định quản lý được tập hợp từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó thông tin do hệ thống thông tin kế toán cung cấp có vai trò hết sức quan trọng và không thể thiếu được.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: