Ngày phát hành: 01/2012

Số trang: 461

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Phương Đông

Giáo trình kế toán Mỹ

Tác giả:Phạm Thanh Liêm

Giá bán:

110,000₫

Giá bìa:

110,000₫

Số lượng:

Giáo trình Kế toán Mỹ được biên soạn nhằm mục đích đưa kế toán Việt Nam hội nhập với kế toán của các nước trong khu vực và trên thế giới. Mặt khác nhằm để phục vụ cho việc nghiên cứu và giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên tại trường Đại học kinh tế TPHCM nói riêng và cho các trường Đại học khác cùng ngành nói chung. Chúng tôi biên soạn giáo trình kế toán Mỹ dựa vào các tài liệu, các giáo trình kế toán Mỹ, các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi (GAAP) hiện hành để phục vụ cho các mục đích nói trên.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: