Ngày phát hành: 6/2013

Số trang: 338

Kích thước: 16x24 cm

NXB: NXB Lao động

Giáo trình kế toán quốc tế ( lý thuyết - bài tập )

Tác giả:Nguyễn Thị Loan

Giá bán:

99,000₫

Giá bìa:

99,000₫

Số lượng:

Mục lục:
Chương 1 : Tổng quan về kế toán quốc tế
Chương 2 : Tổ chức lập qui và qui trình soạn thảo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 
Chương 3 : Khuôn mẫu lý thuyết chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
Chương 4 : Hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 
Chương 5 : Đối chiếu hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế với chuẩn mực kế toán Việt Nam
Chương 6 : Hệ số chuẩn mực kế toán của một số quốc gia
popup

Số lượng:

Tổng tiền: