Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chínhChương 2: Kế toán tiền và các khoản phải thuChương 3: Kế toán hàng tồn khoChương 4: Kế toán tài sản cố định, Chương 5: Kế toán các khoản đầu tư tài chínhChương 6: Kế toán nợ phải trảChương 7: Kế toán vốn chủ sỡ hữu, Chương 8: Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanhChương 9: Hệ thống báo cáo tài chính

####

Ngày phát hành: 2008

Số trang: 314

Kích thước: 20x29cm

NXB: NXB Giao Thông Vận Tải

Giáo trình kế toán tài chính

Tác giả:PGS.TS. Bùi Văn Dương

Giá bán:

83,000₫

Giá bìa:

83,000₫

Số lượng:

Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chínhChương 2: Kế toán tiền và các khoản phải thuChương 3: Kế toán hàng tồn khoChương 4: Kế toán tài sản cố định, Chương 5: Kế toán các khoản đầu tư tài chínhChương 6: Kế toán nợ phải trảChương 7: Kế toán vốn chủ sỡ hữu, Chương 8: Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanhChương 9: Hệ thống báo cáo tài chính

####

Ngày phát hành: 2008

Số trang: 314

Kích thước: 20x29cm

NXB: NXB Giao Thông Vận Tải

popup

Số lượng:

Tổng tiền: