Ngày phát hành: 2020

Số trang: 583

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Tài Chính

Giáo trình kế toán tài chính 1 ( Doanh nghiệp sản xuất )

Giá bán:

145,000₫

Giá bìa:

145,000₫

Số lượng:

Giáo trình kế toán tài chính biên soạn năm 2020 được cập nhật những văn bản pháp lý mới nhất về chế độ kế toán, chế độ tài chính, trình bày những nguyên tắc kế toán và hướng dẫn các nghiệp vụ kế toán cơ bản, làm rõ những nội dung có tính lý thuyết, tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc nghiên cứu. Bên cạnh đó những thuật ngữ tiếng Anh cũng được trình bày, giúp người đọc nghiên cứu thêm những tài liệu kế toán bằng tiếng Anh. Ngoài ra, những bài tập tình huống giúp người đọc tham khảo nhằm củng cố kiến thức đã đọc ở phần lý thuyết.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: