Ngày phát hành: Năm 2009
Số trang: 559
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Thống kê

Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp tập 2

Tác giả:TS. Trần Phước

Giá bán:

118,000₫

Giá bìa:

118,000₫

Số lượng:

Kế toán tài chính doanh nghiệp là môn học chuyên ngành của sinh viên khối ngành kinh tế, môn học chuyên ngành của sinh viên khối ngành kinh tế, môn học này sẽ cung cấp những khái niệm và phương pháp cơ bản để hạch toán kế toán doanh nghiệp.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: