Ngày phát hành: Năm 2022
Số trang: 672
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Tài Chính

Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp phần 1&2

Giá bán:

299,000₫

Giá bìa:

299,000₫

Số lượng:

Môn học kế toán tài chính giới thiệu cho người học những kiến thức, kỹ năng để thực hiện công việc tính giá, ghi nhận, trình bày và thuyết minh liên quan đến các thông tin tài chính của doanh nghiệp. Cụ thể, người học sẽ học về các nguyên tắc, phương pháp để xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí nhằm tổng hợp và lập báo cáo tài chính để phân tích và cung cấp thông tin tài chính cho doanh nghiệp và người sử dụng thông tin
popup

Số lượng:

Tổng tiền: