Ngày phát hành: Năm 2008
Số trang: 471
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Tài Chính

Giáo trình kế toán tài chính ( dùng cho đối tượng không chuyên )

Tác giả:GS.TS. Ngô Thế Chi

Giá bán:

55,000₫

Giá bìa:

55,000₫

Số lượng:

Hệ thống kế toán Việt Nam không ngừng được hoàn thiện và phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường và xu hướng mở cửa, hội nhập kinh tế khu vực cũng như toàn cầu. Kế toán tài chính là bộ phận quan trọng trong hệ thống kế toán đó và cũng không ngừng được hoàn thiện cho phù hợp với Luật kế toán, chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và các thông lệ kế toán quốc tế nhằm có được thông tin kế toán chất lượng cao nhất cung cấp cho các đối tượng sử dụng, cơ quan chức năng và nhà quản lý.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: