Ngày phát hành: 2008 

Số trang: 197

Kích thước: 20x29cm

NXB: NXB Giao Thông Vận Tải

Giáo trình kế toán tài chính Phần 5

Tác giả:Bùi Văn Dương

Giá bán:

54,000₫

Giá bìa:

54,000₫

Số lượng:

Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Phần 5) giúp bạn tiếp cận các vấn đề theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời gắn với môi trường kế toán ở Việt nam. Hơn nữa, giúp cho người đọc nắm bắt được những kiến thức cơ bản về hệ thống kế toán trong các doanh nhiệp theo nhiều cấp độ khác nhau.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: