Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn quyển sách “ Kế toán tài chính “ áp dụng cho các lớp không thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán nhằm giúp cho sinh viên các chuyên ngành như : Tài chính, tài chính công, Ngân hàng ,Thuế , Bảo hiểm, Thống kê , Toán kinh tế , Thẩm định giá , Tin học quản lý … có điều kiện nghiên cứu môn học Kế toán tài chính một cách thuận lợi hơn và thiết thực hơn .
####

 

Giáo trình kế toán tài chính ( TB lần 6 )

Giá bán:

95,000₫

Giá bìa:

95,000₫

Số lượng:

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn quyển sách “ Kế toán tài chính “ áp dụng cho các lớp không thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán nhằm giúp cho sinh viên các chuyên ngành như : Tài chính, tài chính công, Ngân hàng ,Thuế , Bảo hiểm, Thống kê , Toán kinh tế , Thẩm định giá , Tin học quản lý … có điều kiện nghiên cứu môn học Kế toán tài chính một cách thuận lợi hơn và thiết thực hơn .
####

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: