Ngày phát hành: Năm 2011
Số trang: 263 
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Giáo trình kinh tế bảo hiểm

Tác giả:TS. Phạm Thị Định

Giá bán:

58,000₫

Giá bìa:

58,000₫

Số lượng:

Trình bày tổng quan về bảo hiểm, giới thiệu một số những nội dung cơ bản các loại hình bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thương mại, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: