Ngày phát hành: 2007
Số trang: 296

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Đại học kinh tế quốc dân

Giáo trình kinh tế đầu tư (tái bản)

Tác giả:Nguyễn Bạch Nguyệt

Giá bán:

53,000₫

Giá bìa:

53,000₫

Số lượng:

Giáo trình kinh tế đầu tư nội dung gồm 9 chương trình bày đối tượng; nhiệm vụ nghiên cứu của môn học, những vấn đề cơ bản của đầu tư phát triển, nguồn vốn đầu tư, quản lý và kế hoạch hóa đầu tư, kết quả và hiệu quả đầu tư phát triển, phương pháp luận về lập dự án đầu tư phát triển, thẩm định dự án đầu tư, một số vấn đề cơ bản về đấu thầu trong các dự án đầu tư, quan hệ quốc tế trong đầu tư.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: