Ngày phát hành: Năm 2008
Số trang: 405
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
 

Giáo trình kinh tế Việt Nam

Tác giả:GS.TS. Nguyễn Văn Thường

Giá bán:

65,000₫

Giá bìa:

65,000₫

Số lượng:

Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm hướng đến mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững đang là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm. Từ kinh nghiệm phát triển kinh tế của nhiều nước trên thế giới cho thấy, những vấn đề về nguồn lực, sự biến đổi về thể chế kinh tế, tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chính sách tài khóa và tiền tệ, đầu tư và thương mại quốc tế v.v... luôn ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của nền kinh tế
popup

Số lượng:

Tổng tiền: