Ngày phát hành: 2012

Số trang: 377

Kích thước: 16x24 cm

NXB: NXB ĐH Kinh Tế Quốc Dân

 

 

 

Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản kinh tế và quản trị doanh nghiệp ( TB lần thứ 1, có sửa đổi bổ sung )

Tác giả:Lương Văn Úc

Giá bán:

82,000₫

Giá bìa:

82,000₫

Số lượng:

Các cơ quan, tổ chức hoạt động trên cơ sở của những quy định nhất định của hệ thống văn bản. Hệ thống văn bản quy định toàn bộ các nguyên tắc, thủ tục , phương pháp , phương hướng và các hoạt động cụ thể của tổ chức. Về phương diện quản lý nhà nước, người ta gọi toàn bộ hệ thống văn bản đó là nền hành chính quốc gia. Trong các tổ chức, người ta gọi là hệ thống văn bản quản lý hành chính- kinh tế- tổ chức. Đây là công cụ đắc lực cho các nhà lãnh đạo và quản lý điều hành hoạt động của tổ chức. Do vậy, kỹ năng soạn thảo văn bản kinh tế và quản trị doanh nghiệp là công cụ đắc lực cho các nhà lãnh đạo và quản lý soạn thảo ra được các văn bản có chất lượng cao dùng vào quản lý tổ chức.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: