Ngày phát hành: Năm 2022

Số trang: 617

Kích thước: 14,5x20,5cm

NXB: NXB Hồng Đức

Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới ( TB 2022 )

Giá bán:

117,000₫

Giá bìa:

117,000₫

Số lượng:

Phần thứ nhất: Nhập môn lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới, Phần thứ hai: Nhà nước và pháp luật chiếm hữu nô lệ,Phần thứ ba: Nhà nước và pháp luật phong kiến, Phần thứ tư: Nhà nước và pháp luật tư sản thời kỳ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh, Phần thứ năm: Nhà nước và pháp luật tư sản thời kỳ chủ nghĩa tư bản lũng đoạn và hiện đại, Phần thứ sáu: Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa

popup

Số lượng:

Tổng tiền: