Ngày phát hành: Năm 2022
Số trang: 501
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Hồng Đức

Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

Giá bán:

91,000₫

Giá bìa:

91,000₫

Số lượng:

Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam của Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh  được biên soạn trên cơ sở kế thừa Tập bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam đã được các giảng viên biên soạn trước đó và nhiều công trình nghiên cứu khoa học cấp trường, tài liệu chuyên khảo nghiên cứu sâu sắc về lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: