Ngày phát hành: Năm 2022
Số trang: 758
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Hồng Đức

Giáo trình luật hành chính Việt Nam

Giá bán:

138,000₫

Giá bìa:

138,000₫

Số lượng:

Giáo trình luật hành chính Việt Nam là hệ thống các quy phạm pháp luật được nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động quản lý nhà nước. Luật hành chính là ngành luật có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: