Ngày phát hành: Năm 2022

Số trang: 503

Kích thước: 14,5x20,5cm

NXB: NXB Hồng Đức - Hội luật gia VN

Giáo trình luật lao động ( TB 2022, có sửa đổi, bổ sung )

Giá bán:

111,000₫

Giá bìa:

111,000₫

Số lượng:

Giáo trình Luật Lao động của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh được biên soạn nhằm mục đích cung cấp những vấn đề lý luận và pháp lý cơ bản, cần thiết cho sinh viên bậc đại học, giúp cho người học có đủ kiến thức về pháp luật lao động để lý giải các vấn đề lý luận và vận dụng được các quy định pháp luật vào thực tiễn.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: