Ngày phát hành: 2020

Số trang: 400

Kích thước: 20.5 x 14.5 cm

NXB: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Giáo trình Luật quốc tế

Tác giả:Bành Quốc Tuấn

Giá bán:

160,000₫

Giá bìa:

160,000₫

Số lượng:

Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 11 chương, trình bày khái quát chung về Luật quốc tế, nguồn của Luật quốc tế, các nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế, quốc gia trong Luật quốc tế, dân cư trong Luật quốc tế, Luật quốc tế về lãnh thổ, Luật biển quốc tế, Luật ngoại giao và lãnh sự, Luật điều ước quốc tế, hệ thống Liên hợp quốc, giải quyết tranh chấp trong Luật quốc tế.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: