Ngày phát hành: 13/04/2021
Số trang: 582
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Hồng Đức

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ

Tác giả:Trường ĐH Luật TP. HCM

Giá bán:

114,000₫

Giá bìa:

114,000₫

Số lượng:

Nội dung cơ bản của giáo trình bao gồm: Dẫn nhập về quyền sờ hữu trí tuệ; quyền tác giả và quyền liên quan; quyền sở hữu công nghiệp; quvền đối với giống cây trồng. Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và cải tiến phương pháp giảng dạy đối với chương trình đào tạo cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Nhà trường tổ chức tái bản có bổ sung Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: