Ngày phát hành: 13/04/2021

Số trang: 562

Kích thước: 14,5x20,5cm

NXB: NXB Hồng Đức - Hội luật gia VN

Giáo trình Luật thuế ( TB có bổ sung )

Tác giả:Trường ĐH Luật TP. HCM

Giá bán:

86,000₫

Giá bìa:

86,000₫

Số lượng:

Nội dung cơ bản của Giáo trình bao gồm: lý luận chung về thuế và pháp luật thuế Việt Nam; pháp luật thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ; pháp luật thuế thu vào thu nhập; pháp luật thuế thu vào việc sử dụng một số tài sản của nhà nước; pháp luật về quản lý thuế.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: