Ngày phát hành: 22/01/2021

Số trang: 767

Kích thước: 14,5x20,5cm

NXB: NXB Hồng Đức - Hội luật gia VN

Giáo trình Luật tố tụng hình sự Việt Nam ( TB có sửa đổi, bổ sung Năm 2021 )

Tác giả:Trường ĐH Luật TP. HCM

Giá bán:

138,000₫

Giá bìa:

138,000₫

Số lượng:

Luật tố tụng hình sự là ngành có vị trí, vai trò đặc biệt trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Luật Tố tụng hình sự Việt Nam hình thành và phát triển của Cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở kế thừa và phát triển pháp luật tố tụng hình sự nước ta từ Cách mạng tháng Tám, ngày 28/06//1988 tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa VIII Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam đầu tiên được thông qua

popup

Số lượng:

Tổng tiền: